рампа под номерами АВК 039 133 317А или 048 133 317D от АВК А6